Ummer Wiejer

“Het allerbeste voor jou is volkomen onbereikbaar: niet geboren te zijn, niet te zijn, niets te zijn…” zou een wijsgeer aan koning Midas hebben verklaard, nadat deze hem had gedwongen te zeggen wat het allerbeste en allervoortreffelijkst is voor de mens. Voor iedereen zit het gedurende kortere of langere tijd wel eens niet mee in het leven, soms zozeer dat de woorden van de wijsgeer waar lijken te zijn. Gelukkig echter duiken ook in de meest sombere tijden meestal weer lichtpuntjes op en vatten we weer moed om door te gaan. Misschien moeten wij, zoals de man in zijn kano – op de kolkende zee, temidden van hoog oprijzende golven – vertrouwt op zijn zwakke vaartuig, durven hopen de juiste koers te houden en een beetje zicht te krijgen op de doelen in ons leven. Steeds blijven zoeken, altijd doorgaan, steeds verder, of in goed Limburgs: ummer wiejer.

————————————————————

NIEUW!! PELGRIMSTOCHT VOOR KANSARME JONGEREN IN 2022

Momenteel zijn de voorbereidingen aan de gang voor een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella speciaal voor kansarme jongeren. Voor hen krijgt deze tocht het karakter van een estafette, waarbij telkens vier mensen uit de doelgroep een week lang meelopen, al of niet met een vaste begeleider. Omdat de problematiek rond corona niet zo ver vooruit valt te voorzien, wordt er voorlopig uitgegaan van overnachtingen in kleine tentjes en lopen in kleine groepjes. In de weekends worden de groepsleden gewisseld, waarbij de reizen van en naar huis door de Ummer Wiejer-organisatie worden verzorgd. Voorwaarden voor deelname zijn een goede wandelconditie en het slapen in een tentje mag geen problemen opleveren.

Eten en overnachten

Om te kunnen voldoen aan de dan misschien nog van kracht zijnde coronamaatregelen zal er worden overnacht in kleine tentjes. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van campings. Waar dat niet mogelijk is wordt vooraf toestemming gevraagd om te overnachten op een daarvoor geschikt terrein. De sanitaire voorzieningen kunnen dus van mindere kwaliteit zijn, maar dit zal zo goed mogelijk worden geregeld. Een klein kookteam dat de pelgrims met een bestelwagen begeleidt, zorgt voor warme maaltijden op de overnachtingsplaatsen. Zij doen ook de boodschappen voor het ontbijt en voor lunchpakketjes.

Twee apostelen

De pelgrimstocht zal starten in Roermond, een belangrijke etappeplaats voor Jacobuspelgrims uit het noorden. Nieuw aan deze pelgrimstocht is dat de laatste rustplaatsen van twéé apostelen worden bezocht: Matthias in Trier en Jacobus in Santiago de Compostella. Voor de eerste zeven dagetappes zal daarom een geheel nieuwe route worden gelopen van Roermond tot Blankenheim in de Eifel. Van daaruit wordt verder gelopen over bestaande Jacobspaden naar Trier en verder. Tijdens de eerste dagetappe maken we meteen al kennis met beide apostelen: met Jacobus, waarvan een armreliek wordt bewaard in de Christoffelkathedraal en met Matthias bij de Matthiaskerk in Posterholt.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kansarme jongeren, in de eerste plaats uit de provincie Limburg en afhankelijk van het aantal aanmeldingen ook van elders uit het land. De motivatie kan daarbij heel divers zijn, religieuze gebondenheid is geen voorwaarde. Naast kansarme jongeren en hun begeleiders is er ook nog ruimte voor andere deelnemers. Vooral jongeren en volwassenen met affiniteit voor de doelgroep willen wij uitnodigen om gedurende een of meerdere weken mee te lopen, eventueel ook tijdens de hele tocht van Roermond tot Santiago de Compostella. Er wordt gestreefd naar een maximale groepsgrootte van 20 personen.

Onderweg

In verband met reserveringen liggen de dagetappes van te voren vast. Alle deelnemers zijn daarom gehouden aan het etappeschema. De gemiddelde dagafstand bedraagt tussen de 25 en 30 km. Bij uitzondering kan een etappe iets langer dan 30 km zijn. Hoewel in principe iedereen zijn uitrusting meeneemt in de rugzak is er de mogelijkheid om een deel van de spullen met het begeleidingsvoertuig mee te geven. Het is echter niet de bedoeling om meer bagage mee te nemen dan strikt noodzakelijk is en in de rugzak kan worden gedragen. Er zal worden gelopen in teams van 4 a 5 personen, rekening houdend met eventuele corona maatregelen. Ook zal er rekening worden gehouden met voldoende begeleiding voor hen die dat nodig hebben. De teams kunnen per dag anders worden samengesteld, bijvoorbeeld als de tempoverschillen te hoog liggen. De teamleden blijven wel tot het einde van de etappe bij elkaar.
Onderweg zullen we vaak langs plekken komen die met het karakter van een pelgrimstocht te maken hebben: kruisen, kapellen en grotere religieuze gebouwen. Voor het eerste deel van de tocht (tot Trier) zullen voor veel van deze bijzondere objecten enkele belangrijke wetenswaardigheden in een notendop worden samengevat en aan de deelnemers worden uitgereikt. Ook over bijzonderheden in het landschap of interessante geschiedkundige feiten wordt soms melding gemaakt. Om een indruk te krijgen kun je op de pagina ‘Etappe 1’ zien welke informatie er over de eerste etappe van Roermond naar Koningsbosch is samengesteld.
Omdat het nieuwe deel van de route (nog) niet is gemarkeerd is deze in de vorm van een aantal .gpx-bestanden beschikbaar, die met diverse apps voor smartphones kunnen worden geopend. Zodoende kan dan met behulp van satelietnavigatie altijd het juiste pad worden gevonden. Een handige app waarmee dit kan is LocusMap, die gebruik maakt van kaarten op basis van opensource software, die ook door OpenStreetMap.org worden gebruikt. Dat maakt de aanschaf van extra kaarten een stuk voordeliger. De Pro-versie heeft enkele handige extra’s, waaronder een kompas, zodat snel de juiste richting kan worden bepaald.

Estafette-kruiwagen

Bij een estafette hoort natuurlijk ook een estafettestokje. Er is hier gekozen voor een bijzonder model, namelijk een kruiwagen, afgedekt met een zeildoek met het opschrift ‘Mathias-Jacobus Express’: een knipoog naar de gehaaste samenleving waarin we verkeren. Elke etappe krijgt een van de teams de etstafette-kruiwagen toegewezen, die door de teamleden beurtelings gedurende ongeveer een kwartier wordt gereden, tot het einde van de dagetappe is bereikt. Bij het afwisselen wordt natuurlijk wel rekening gehouden met de aard van het terrein (hobbelige weg, bergop, etc.). Soms zullen er ook hindernissen moeten worden overwonnen, zoals trappen en slagbomen, waarbij het hele team even moet meehelpen. Ook daarom is het belangrijk dat de teamleden bij elkaar blijven en dat de kruier het tempo bepaalt. De kruier kan zijn rugzak natuurlijk in de kruiwagen meenemen. Eventueel kunnen er ook nog wat andere spullen zoals de lunchpakketten van het team een plekje vinden in de kruiwagen, zolang het totale gewicht niet te groot wordt.

Aanmelden

Hoewel de organisatie er alles aan zal doen om de kans op schade en letsel zoveel mogelijk te beperken, geschied deelname aan deze pelgrimstocht geheel op eigen risico. Deelnemers worden dan ook geadviseerd om een passende reisverzekering af te sluiten.

Binnenkort zal er op deze website een aanmeldingsformulier worden geplaatst. Aan het einde van de inschrijfperiode zal de indeling van de deelnemers over de wandelweken worden gemaakt, zoveel mogelijk rekening houdend met ieders voorkeur. Daarna krijgen de deelnemers persoonlijk bericht met tips om zich voor te bereiden op de tocht.

Sponsors

Vooral voor de mensen uit de doelgroep wordt geprobeerd om de kosten zo laag mogelijk te houden. Naast kleinere posten zoals website, voorbereiding, drukwerk, etc. worden de belangrijkste kosten gemaakt voor:

  • overnachtingen
  • maaltijden
  • reiskosten begin en eind van de week
  • kosten begeleidingsvoertuig

Om uit de kosten te komen zoeken wij naast sponsors ook enkele hoofdssponsoren. Zij kunnen telefonisch of via e-mail contact opnemen (contactpagina). Sponsorgelden kunnen worden gedoneerd door overschrijving naar het daar vermelde rekeningnummer (van de nog op te richten stichting). Een eventueel batig saldo aan het eind van de tocht zal ten goede komen aan noodlijdende parochies in het Limburgse bisdom.